ESG

Loop doodskisten

Duurzaam investeren

Loop wil door samen te werken met de natuur de mensheid een positieve voetafdruk geven. Levende materialen zoals Loop Living Cocoon™ en Loop ForestBed™ worden gekweekt met mycelium, het ondergrondse wortelnetwerk van paddenstoelen. Dit natuurlijke recyclingsysteem verrijkt ecosystemen en bodemkwaliteit, terwijl het afval vermindert. Loop wijst de weg met de 'Let’s close the Loop' beweging, voor een duurzame bio-revolutie en een harmonieuze toekomst.

Groene energie

Energiebedrijf Mega, met sterke lokale verankering, gaat verder dan alleen kostenbesparing. Met een groene focus verwerven ze 70% van hun energie lokaal van ecologische producenten en subsidiëren ze groene producenten in Europa wanneer groene stroom schaars is. Hun inzet voor duurzaamheid omvat ook de mogelijkheid tot CO2-compensatie . Mega's doelgerichte kostenbeheer en lokale betrokkenheid garanderen betaalbare en verantwoorde energiekeuzes.

Energiemaatschappij mega
Grapisch design van regenboogvlag, uitgebracht door equalture

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Equalture streeft naar gelijke kansen voor iedereen tijdens het sollicitatieproces. De aanpak erkent de onvermijdelijkheid van vooroordelen, maar zet zich in om ze uit te schakelen tijdens werving. Met een wetenschappelijk fundament biedt het elke kandidaat gelijke kansen, ongeacht zichtbare of verborgen factoren. Het doel van Equalture is het bevorderen van sociale gelijkheid en het potentieel van elk individu te ontsluiten.

Empowerment jongeren

Mama’s Maaltijden begrijpt de waarde van een liefdevolle moederfiguur. Met Stichting Iedereen verdient een Mama streven ze ernaar om jongeren die opgroeien zonder ouders extra steun te bieden. Dit omvat mogelijkheden zoals sporten, begeleiding naar werk of opleiding en het verwezenlijken van dromen. Mama’s Maaltijden zet zich in voor sociale inclusie en persoonlijke groei, want het zijn de kleine dingen zijn die ertoe doen.

Logo Stichting Iedereen verdient een mama
Fabriek, oud hollandse windmolen en windmolen in Groningen

Gronings Gas

Pieter Schoen ziet een CO2-neutrale wereld in het heropenen van gaswinning in Groningen. Met de juiste investeringen kunnen de aanzienlijke gasreserves de groene transitie financieren, wat een aanzienlijke milieu- en sociale verschuiving teweegbrengt. Schoen erkent het onrecht jegens Groningers en pleit middels de door hem gedreven documentaire, ‘Sabotage’, voor een oplossing. Hij beschouwt het als een maatschappelijke plicht en streeft naar bewustwording en rechtzetting van politieke verwaarlozing.

biotechnologie

Forbion, toonaangevend Europees durfkapitaalfonds, ondertekende VN Principes voor verantwoord investeren en focust zich op patiënt welzijn. Ze investeert in diverse gebieden, zoals auto-immuunziekten en oncologie, met bijna 500.000 positieve patiëntimpact wereldwijd. ALS Investment Fund richt zich op investeringen voor ALS-diagnoses en medicijnen. Shoe Investments streeft met deze investeringen naar duurzame vooruitgang op medisch en sociaal gebied.